Amox 250mg An

39,000 VND
Chỉ định: Đang cập nhập...

ĐVT: Hộp

Số lượng:

Đang cập nhập...

Nhóm thuốc: K-Sinh


Quốc gia: An


Lưu ý: Quý khách tham khảo, việc sử dụng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ

Xem thảo luận và đánh giá

Viết thảo luận

Bạn cho:

Sản phẩm liên quan