Respozole 20mg

265,000 VND
Chỉ định: Đang cập nhập...

ĐVT: Hộp

Số lượng:

Đang cập nhập...

Nhóm thuốc: CPL


Quốc gia: Đang cập nhập...


Lưu ý: Quý khách tham khảo, việc sử dụng thuốc theo sự hướng dẫn của bác sĩ

Xem thảo luận và đánh giá

Viết thảo luận

Bạn cho:

Sản phẩm liên quan